Posts Tagged “islamcılık”

İslamcılık ve Gerçeğin İkizleşmesi

by admin on September 24, 2012

“İslamcılık” nedir ve kimler “İslamcı” sayılabilir? Doğrusu, bu sorulara cevap bulmak çok zor. Çünkü İslam ve Müslümanlıktan farklı anlama gelmekle birlikte bu kavramların neye karşılık geldiği henüz belirlilik kazanmadı. İkincisi Modernite kendine karşı geliştirilen tepkileri yönlendirme, hatta mühendislik amacıyla bu (…)

Read the rest of this entry »

Beşinci Yol

by admin on September 20, 2012

İslam dünyasında “cehalet, zaruret, ihtilafa” ek, kendi zamanında yeni baş gösteren şimdilerde ise olgunlaşan “şirk ve inançsızlık”, yani ikilik, çokluk hatta yokluk sorunlarını aşmak için Said Nursî başta tevhit (birlik ve birleme) olmak üzre İslam dininin “içerik, biçim ve dil” (…)

Read the rest of this entry »

Gelenekçilik, İslamcılık ve Kadim Eksiklik

by admin on September 20, 2012

İslam Coğrafyasında Modernliğin “büyüleyici ve parçalayıcı” tehdidine karşı sorunu çözmeye çalışanların toprak, din, ırk ve yaşam biçimi temelinde olmak üzere dört tür tepki geliştirdiğini söyleyebiliriz. İslam Dinini esas alarak sorunu çözmeye çalışan Müslümanların da kadim tartışmayı, yani amel, irade, ilim (…)

Read the rest of this entry »

Modernite: Demir Ahtapot

by admin on September 20, 2012

“İslamcılık” nedir ve kimler “İslamcı” sayılabilir? Bu sorulara cevap bulmakta zorluk çekiyoruz, çünkü yalnızca süregiden tartışmalara baksak bile ortada ne fikir bakımından bir belirlilik ve ne de temsil bakımından bir olgunluk görünmüyor. O halde bu kesimleri kendilerine sorarak değil, içine (…)

Read the rest of this entry »