Archive for the “Postmodernizm” category

Ben ve Nesne

by omeroruc on December 25, 2010

Modernizm beni ve nesneyi birbirinden ayırdı